Episode 29 — Happy Coincidence + Contest

Սեղմեք նարնջագույն կոճակը լսելու համար

Press orange button to listen

Нажмите оранжевую кнопку для прослушивания

Learn how to get a property costing more than USD 0.5 mln. as a gift by a “happy coincidence”.
This Episode also has a contest from HERE.AM Armenian Podcast. To answer the contest question, go here.

Ինչպես ստանալ կես միլիոն ԱՄՆ դոլարից ավել արժեք ունեցող նվեր:

Մրցույթին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ:

One Reply to “Episode 29 — Happy Coincidence + Contest”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s